تبریز ویکی لینکلر - بزرگترین وبلاگ تبریز و آذربایجان

Təbriz və Azərbaycan üçün Blog İranda - Tabriz , Azerbaijan Region in Iran
نویسنده : تبریز قارتال جمعه 8 آبان 1394, 02:14 ب.ظ
یک دریاچه و این همه مدعی!

میگم پس کِی ما مجبور میشیم بار و بندیل ببندیم به تهران عزیز مهاجرت کنیم؟!  هم ما خفه میشیم از سونامی نمک دریاچه، هم تهران خفه میشه از دست ما و مهاجرین، هم دریاچه داره خفه میشه از دست سدها !
خوزستانی ها و سیستان بلوچستانی ها و کردها و لرهای عزیز فعلا شما تحمل کنید نروید تهران آخه آذربایجان نمک بیاد سرطان و بیماریهای ریوی و چشمی خطرناک میگیریم و ما 10 میلیونی اینجا واجبتریم و اولویت برای مهاجرت فعلا!
نصف بیشتر پایتخت از جمعیت آذربایجان پر شده است که دلایل آن مشخص است، آنجا برویم هم امکانات بهتری داریم هم به حرفامون گوش میدهند هم فارسی بلدم و مثل بقیه  هم دریاچه هم داریم اینهاش...!

دریاچه مصنوعی چیتگر تهران حدود 130 هکتار و احتمالا حالا بزرگتر از دریاچه صحرای اورمیه!
چیتگر

از سال 80 داریم همایش و بررسی میکنیم هنوز تکلیف ما و دریاچه مشخص نشده که چه کنیم؟!
از خزر آب بیاریم از ارس بیاریم یا از وان ترکیه و گرجستان بیاریم! ممکنه حتی آخرش به این نتیجه برسیم که از خلیج همیشه فارس برای دریاچه همیشه اورمیه آب بیاوریم!   خدا را چه دیدید هر چیزی ممکن است..!

شاید اگر کمی باهوش بودیم میفهمیدیم که مشکل همینجاست چرا میرویم خارج از مرزها و ارس و خزر و وان و فلان! 
مشکل همینجا سدها و باغات و مزارع و چاههای بیشمار آنها هست که برای اینکه کشاورزی خودکفا شویم با منابع محدود آب زراعت و کشاورزی و غیره بغل دریاچه راه انداختند ولی غافل از اینکه دریاچه خشک شود دیگر کدام باغداری و کشاورزی و صنعت ملی غیره..!

دریاچه اورمیه

خلاصه حرفی نداریم و فقط منطقه آذربایجان برای خودش اندازه یک کشور آمریکا و چین سد دارد و چقدر پیشرفته ایم ما..!

103 سد برای سه استان آذربایجان شرقی و غربی و کردستان در حوزه دریاچه ارومیه !
به گزارش صفحه شهروند تبریز - تعجب نکنید این لیست آمار سد‌های دنیا نیست فقط گوشه ای از سد‌های است که در حوزه دریاچه اورمیه احداث شده است!

دریاچه ارومیه

فهرست سدهای بهره برداری شده حوضه اصلی اورمیه :
1- سد پارام
آب قابل تنظیم سالیانه: 4
استان: آذربایجان شرقی
2- سد چوغان (جوقان)
آب قابل تنظیم سالیانه: 2/3
استان: آذربایجان شرقی
3- سد آمند تبریز
آب قابل تنظیم سالیانه: 4
استان: آذربایجان شرقی
4- سد اردلان
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/4
استان: آذربایجان شرقی
5- سد تاجیار سراب
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/4
استان: آذربایجان شرقی
6- سد تیل
آب قابل تنظیم سالیانه: 7/0
استان: آذربایجان شرقی
7- سد حسنلو
آب قابل تنظیم سالیانه: 94
استان: آذربایجان غربی
8- سد ده گرچی اشنوشه
آب قابل تنظیم سالیانه: 45/0
استان: آذربایجان غربی
9- سد زولا
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/132
استان: آذربایجان غربی
10- سد ساروق (گوگردچی)
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/51
استان: آذربایجان غربی
11- سد شهرچائی
آب قابل تنظیم سالیانه: 199
استان: آذربایجان غربی
12- سد علویان
آب قابل تنظیم سالیانه: 4/123
استان: آذربایجان غربی
13- سد شهید کاظمی بوکان
آب قابل تنظیم سالیانه: 605
استان: آذربایجان غربی
14- سد قاضی کندی
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/1
استان: آذربایجان شرقی
15- سد قلعه چای عجبشیر
آب قابل تنظیم سالیانه: 55
استان: آذربایجان شرقی
16- سد قوریچای قوشاچای (میان دوآب)
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/0
استان: آذربایجان غربی
17- سد قیصرق
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/2
استان: آذربایجان شرقی
18- سد کردکندی
آب قابل تنظیم سالیانه: 03/6
استان: آذربایجان شرقی
19- سد مقصودلو
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/1
استان: آذربایجان شرقی
20- سد ملا یعقوب
آب قابل تنظیم سالیانه: 4
استان: آذربایجان شرقی

مستند دریاچه ارومیه بخش ۳ Lake Urmia
[http://www.aparat.com/v/PRVgf]

دریاچه اورمیه دیگر برای پرندگان مهاجر امن نیست
[http://www.aparat.com/v/H3Vi9]


21- سد ملک کیان
آب قابل تنظیم سالیانه: 10
استان: آذربایجان شرقی
22- سد مهاباد
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/197
استان: آذربایجان غربی
23- سد نهند
آب قابل تنظیم سالیانه: 32
استان: آذربایجان شرقی
24- سد هاچه سو
آب قابل تنظیم سالیانه: 1/3
استان: آذربایجان غربی
25- سد هفت چشمه آذرشهر
آب قابل تنظیم سالیانه: 3/0
استان: آذربایجان شرقی
26- سد ینگجو آذرشهر
آب قابل تنظیم سالیانه: 3
استان: آذربایجان شرقی
27- سد فاضل گلی
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/2
استان: آذربایجان شرقی
28- سد وانق علیا
آب قابل تنظیم سالیانه: 2
استان: آذربایجان شرقی
29- سد سنجاق
آب قابل تنظیم سالیانه: 4/0
استان: آذربایجان غربی
30- سد سفیدان عتیق (داش اسپران)
آب قابل تنظیم سالیانه: 45/0
استان: آذربایجان شرقی
31- سد کانسپی
آب قابل تنظیم سالیانه: 79/1
استان: آذربایجان غربی
32- قوشخانه
آب قابل تنظیم سالیانه: 14/0
استان: آذربایجان غربی
33- سد اوغان
آب قابل تنظیم سالیانه: -
استان: آذربایجان شرقی
34- سد عبدول آباد
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/0
استان: آذربایجان شرقی
35- سد مینق خاکی
آب قابل تنظیم سالیانه: 45/0
استان: آذربایجان شرقی
36- سد حسنجانکوه
آب قابل تنظیم سالیانه: -
استان: آذربایجان شرقی
37- سد ورگیل
آب قابل تنظیم سالیانه: 3/2
استان: آذربایجان غربی
38- سد احمد آباد سفلی
آب قابل تنظیم سالیانه: 9/5
استان: آذربایجان غربی
39- افزایش ارتفاع سد کاظمی بوکان
آب قابل تنظیم سالیانه: 425
استان: آذربایجان غربی
40- سد آمند 1
آب قابل تنظیم سالیانه: 25/0
استان: آذربایجان شرقی
41- سد آمند 2
آب قابل تنظیم سالیانه: 25/0
استان: آذربایجان شرقی
42- سد باروق هریس
آب قابل تنظیم سالیانه: 15/0
استان: آذربایجان شرقی
43- سد پیره یوسفان
آب قابل تنظیم سالیانه: 25/0
استان: آذربایجان شرقی
44- سد خرمالو
آب قابل تنظیم سالیانه: 32/0
استان: آذربایجان شرقی
45- سد خونیق
آب قابل تنظیم سالیانه:2/1
استان: آذربایجان شرقی
46- سد گاودوش آباد
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/2
استان: آذربایجان شرقی
47- سد ینگجه 1 هریس
آب قابل تنظیم سالیانه: 1
استان: آذربایجان شرقی
48- سد مینق سنگی
آب قابل تنظیم سالیانه: 3/0
استان: آذربایجان شرقی
49- سد هریس شبستر
آب قابل تنظیم سالیانه: 15/0
استان: آذربایجان شرقی
50- سد چناغ بلاغ
آب قابل تنظیم سالیانه: 3/0
استان: آذربایجان شرقی
51- سد سرای
آب قابل تنظیم سالیانه: 63/0
استان: آذربایجان شرقی
52- سد گل تپه مراغه
آب قابل تنظیم سالیانه: 6/0
استان: آذربایجان شرقی

سد سازی

فهرست سدهای در دست ساخت حوضه اصلی اورمیه
53- سد اشنویه (چپر آباد)
آب قابل تنظیم سالیانه: 6/255
استان: آذربایجان غربی
54- سد چراغ ویس
آب قابل تنظیم سالیانه: 86
استان: کردستان
55- سد امام چای
آب قابل تنظیم سالیانه: 7/2
استان: آذربایجان شرقی
56- سد باراندوز
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/147
استان: آذربایجان غربی
57- سد سیمینه رود
آب قابل تنظیم سالیانه: 269
استان: آذربایجان غربی
58- سد شهید مدنی (ونیار)
آب قابل تنظیم سالیانه: 300
استان: آذربایجان شرقی
59- سد لیلان چای
آب قابل تنظیم سالیانه: 31
استان: آذربایجان شرقی
60- سد نازلو
آب قابل تنظیم سالیانه: 273
استان: آذربایجان غربی
61- سد خراسانه بوکان
آب قابل تنظیم سالیانه: 2
استان: آذربایجان غربی
62- سد دیرعلی
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/4
استان: آذربایجان غربی

سدهای آذربایجان

فهرست سدهای در دست مطالعه حوضه اصلی اورمیه
63- سد چهرگان – مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 6/4
استان: آذربایجان شرقی
64- سد آتمیان – در مرحله شناسائی
آب قابل تنظیم سالیانه: -
استان: آذربایجان شرقی
65- سد آجرلو – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/72
استان: آذربایجان غربی
66- سد آلقو – در مرحله شناسائی
آب قابل تنظیم سالیانه: -
استان: آذربایجان شرقی
67- سد ابرغان – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 93/0
استان: آذربایجان شرقی
68- سد باروق (قطار) – در مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 97
استان: آذربایجان غربی
69- سد ترپ – مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/0
استان: آذربایجان شرقی
70- سد تسوج – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 4/7
استان: آذربایجان شرقی
71- سد توپچی – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 1/6
استان: آذربایجان شرقی
72- سد خانم گلی – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 7/15
استان: آذربایجان غربی
73- سد خراجوچای – در مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 6/9
استان: آذربایجان شرقی
74- سد دوش – در مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 2/1
استان: آذربایجان شرقی
75- سد ساینجق – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 9/13
استان: آذربایجان شرقی
76- سد سردار آباد – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/20
استان: آذربایجان شرقی
77- سد سنته – در مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 9/65
استان: کردستان
78- سد سینیخ چای – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: -
استان: آذربایجان شرقی
79- سد شورسو – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 9/13
استان: آذربایجان شرقی
80- سد عباس آباد هریس – مرحله شناسائی
آب قابل تنظیم سالیانه: -
استان: آذربایجان شرقی
81- سد عسگرآباد – در مرحله شناسائی
آب قابل تنظیم سالیانه: 17
استان: آذربایجان شرقی
82- سد قاشقیه – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/1
استان: آذربایجان شرقی
83- سد کهریز – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 6/15
استان: آذربایجان شرقی
84- سد مردق چای (قره ناز) – در مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 67/71
استان: آذربایجان شرقی
85- سد مرخز – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 95/9
استان: کردستان
86- سد هرزورز هریس (خارج بستر) – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 2/4
استان: آزربایجان شرقی
87- سد کردکند (قپلانتو) – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 12
استان: آذربایجان شرقی
88- سد زره شوران – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 1
استان: آذربایجان غربی
89- سد قینرجه – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 6/2
استان: آذربایجان غربی
90- سد خلیفان – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 4/1
استان: آذربایجان غربی
91- سد زید کندی – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/3
استان: آذربایجان غربی
92- سد مامالو – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 1
استان: آذربایجان غربی
93- سد بردوک – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 3
استان: آذربایجان غربی
94- سد فلکان – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 42/2
استان: آذربایجان غربی
95- سد رشکان – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/3
استان: آذربایجان غربی
96- سد خانقاه سرخ – در مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 1
استان: آذربایجان غربی
97- سد گل تپه مهاباد – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 30
استان: آذربایجان غربی
98- سد شیرمرد – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 6
استان: آذربایجان غربی
99- سد قیزقاپان – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 8/0
استان: آذربایجان غربی
100- سد حاجی بابا – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 87/0
استان: آذربایجان غربی
101- سد بالقچی – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: -
استان: آذربایجان غربی
102- سد یزدکان – در مرحله دوم
آب قابل تنظیم سالیانه: 5/1
استان: آذربایجان غربی
103- سد سیرلر بستان آباد – در مرحله اول
آب قابل تنظیم سالیانه: 5

تهران منتظر ما باش که آمدیم..!  Coming soon
تهران

لینک سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه
http://www.urmialake.irدسته بندی : آذربایجان , * دریاچه همیشه اورمیه Urmia Lake ,
برچسب ها : سدسازی حوزه دریاچه ارومیه , خشک شدن دریاچه ارومیه , طرح نجات دریاچه ارومیه , محیط زیست آذربایجان , ستاد احیا دریاچه ارومیه , سد , مهاجرت به تهران ,» درباره تبریز و آذربایجان و اخبار About and News ( جمعه 16 اسفند 1398 )
» ویروس کرونا تهدیدی در ایران ( جمعه 9 اسفند 1398 )
» نقاش و نگارگر استاد علی اصغر پتگر ( جمعه 25 بهمن 1398 )
» زینب پاشا بانوی رابین هود ایران ( جمعه 18 بهمن 1398 )
» خانه زیبا که به هتل بوتیک در تبریز تبدیل می‌شود ( یکشنبه 6 بهمن 1398 )
» بنیس شبستر ، روستای دانشگاهی بدون بیکار و بی سواد ( چهارشنبه 25 دی 1398 )
» برف زمستانی 1398 تبریز ( جمعه 20 دی 1398 )
» اردبیل؛ سرزمین چشمه‌های بهشتی آذربایجان ( یکشنبه 15 دی 1398 )
» مشکلات صنعت کفش چرم دستدوز تبریز ( پنجشنبه 5 دی 1398 )
» شب خاطره ها چیلله گئجه‌سی ( شنبه 30 آذر 1398 )
» خلیل بحران طنز پرداز ( چهارشنبه 20 آذر 1398 )
» شهر شکی جمهوری آذربایجان ( یکشنبه 10 آذر 1398 )
» پاکبان و جدال با فاضلاب برای یک لقمه نان حلال ( دوشنبه 4 آذر 1398 )
» دوربین تبریز لینک 80 ( گردشی در اطراف بیلانکوه ) ( جمعه 24 آبان 1398 )
» پارک باغ‌شهر تبریز ( دوشنبه 13 آبان 1398 )
» مسجد حسن پاشا در انتظار احیا ( جمعه 3 آبان 1398 )
» شهر گمشده اوجان آذربایجان در راه احیا ( جمعه 26 مهر 1398 )
» عشایر شاهسون آذربایجان از اصالت تا زندگی شیرین ( سه شنبه 16 مهر 1398 )
» مصاحبه مینا خلیل‌ زاده فتحی برنده جایزه هوانوردی آمریکا ( چهارشنبه 10 مهر 1398 )
» چهار پروژه و نابودی چهار اثر تاریخی تبریز ( جمعه 5 مهر 1398 )
» زووفان حیوانات تبریز ( دوشنبه 25 شهریور 1398 )
» تصاویر محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز ( پنجشنبه 21 شهریور 1398 )
» دلیرمردی که سوختن ارسباران را برنتابید ( دوشنبه 11 شهریور 1398 )
» حوادث اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در شهریور ۱۳۲۰ ( دوشنبه 4 شهریور 1398 )
» شهروند لینک آذربایجانی 78 ( مهری نژاد ) ( سه شنبه 29 مرداد 1398 )
» سرگذشت دراماتیک امپراتوران مدرسه‌سازی مردانی آذر ( شنبه 19 مرداد 1398 )
» ضرورت احیا هتل قدیمی گراند و محله پاساژ تبریز ( جمعه 11 مرداد 1398 )
» ساعت به وقت گدایی در شهر بدون گدا تبریز ( دوشنبه 31 تیر 1398 )
» شهروند لینک آذربایجانی 77 ( آراز نویدی ) ( جمعه 21 تیر 1398 )
» چهارمین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز ( پنجشنبه 13 تیر 1398 )
موضوعات

لینکستان

» سازمان گردشگری شهرداری تبریز Tourism Development Organization of Tabriz Municipality
» گردشگری آذربایجان شرقی - تبریز توریست
» آپارات کارتونهای آذربایجانی
» وبلاگ کلیبر سیتی (پریسا)
» وبسایت تبریز دانلود (هادی)
» آنایوردوم خطبه سرا
» آذربایجان و پیرامون (عبدالحسین)
» وبلاگ بایرام (بیانی)
» وبلاگ جانیم آزربایجان(elçi bəy)
» وبلاگ مازگامت
» یئنی قاپی
» سایت ادبیات ترکی ایشیق
» شهرمن تبریز (یاشار)
» وبلاگ باخیش(شادی)
» وبلاگ سهند ما (محسن)
» خاطیره لر دوراغی (حسین واحدی)
» صنم در اوج (سجاد)
» وبلاگ اشعار ترکی آذری و فارسی
» یوردوم ملکان
» وبلاگ تبریز شهر اولین ها (سعید)
» سهند توپراقی(جواد نجات)
» املاک قربانی (اسپیران)
» وبلاگ ینگی اسپیران (محمد)
» آنــــا یــوردوم تــبریــز(عبدا.. رضوی)
» وبلاگ کشاورزی آمقانی اسکو(شوکتی)
» وبلاگ گوگان
» ....................................
» وبلاگ اخبار اردبیل (فرزاد)
» وبلاگ شهریمیز اورمو
» دئیه لر(دیگاله)-اورمیه
» وبلاگ مشگین شهر (میلاد)
» وبلاگ چشمه های بهشتی آرتاویل
» پروژه های عمرانی ایران
» وبسایت مشهد امروز (اشکان)
» مشهد شهر بهشت (امیرحسین)
» وبلاگ شهر خرم آباد
» وبلاگ هورامان
» وبلاگ برازجان (بوشهر)
» وبلاگ آموزش رانندگی
» هواشناسی ایرما
» ......................................
» وبلاگ گالری تراکتور
» وبسایت گسترش فولاد تبریز
» وبسایت باشگاه ماشین سازی تبریز
» وبسایت رسمی باشگاه تراکتورسازی
» لینک پیش فرض دوم
» لینک پیش فرض اول
» لیست لینک ها

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

تبریز دیجی لینکلر

تلگرام تبریز ویکی لینکلر

 اینستاگرام تبریز ویکی لینکلر

 آپارات شبکه سهند

آپارات سهند موزیک

آپارات سهند کارتون

آشپزی آذربایجان

تبریز 2018

فیسبوک

لنزور

آذربایجان نیوز

توریسم و گردشگری

سوغات و صنایع دستی

هواشناسی آذربایجان

اصالت و رسوم آذربایجان

مشاهیر

اولین های تبریز

ترکی آذربایجانی

تاریخ باستان

درباره ما


مجموعه تبریز ویکی لینکلر
Tabriz WikiLinks
آغاز وبلاگ در آذر ماه 1391
*******************

وبلاگ تبریز ویکی لینکلر
Tabrizlinks.mihanblog.com

وبلاگ تبریز دیجی لینکلر
Tabrizdigilinks.mihanblog.com

اینستاگرام تبریز ویکی لینکلر
Instagram.com/tabrizlinks

فیس بوک تبریز ویکی لینکلر
Facebook.com/tabrizlinks

شبکه ویدیویی نماشا تبریز لینک
Namasha.com/tabrizlinks

آپارات ویدیویی شبکه سهند
Aparat.com/sahandtv

آپارات ویدیویی سهند موزیک
Aparat.com/sahandmusic

آپارات ویدیویی سهند کارتون
Aparat.com/sahandcartoon

آپارات ویدیویی آشپزی آذربایجان
Aparat.com/sahandchef

آپارات ویدیویی بازنشر تبریز 2018
Aparat.com/tabriz_2018

کانال یوتیوب ویدیویی
youtube.com/tabrizlinks

گالری لنزور تبریز ویکی لینکلر
Lenzor.com/tabrizlinks

تلگرام تبریز ویکی لینکلر
https://t.me/tabrizlinks
@tabrizlinks


ایجاد کننده وبلاگ : تبریز قارتال


  گوگل

  ویکی پدیا

  کتاب ترکی

  دیکشنری زبان ترکی

  دایره المعارف مجازی

  دریاچه ارومیه

  مستمندان تبریز

  استخدامی

  تبریز سرچ

  دیوار تبریز

  رقص آذری

  زنجان توریسم

  تبریز مدرن

  tripadvisor

  تراکتور لینک

  آمار و داده های تبریز

  نصرنیوز

  خبرگزاری شهریار

  آخار آذ

  آناج

  آذرقلم

  دورنا نیوز

  میراث فرهنگی آذربایجان

  صدا و سیمای مرکز استان آذربایجانشرقی

  استانداری آذربایجان شرقی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات