تبریز ویکی لینکلر - بزرگترین وبلاگ تبریز و آذربایجان

Təbriz və Azərbaycan üçün Blog İranda - Tabriz , Azerbaijan Region in Iran
نویسنده : تبریز قارتال سه شنبه 16 بهمن 1397, 11:22 ب.ظ


استانداری آذربایجان شرقی و در کنارش فرمانداری و مجموعه بانک ملی مرکزی، همگی در اراضی بسیار وسیع مرکز تبریز که قبلاً عالی قاپو یا شمس‌العماره نام داشت ساخته شده‌اند.


عالی قاپووجه تسمیه

در مورد نام این مجموعه دو نظریه وجود دارد:

    در زمان حکومت دودمان صفویه دررقابت بادولت عثمانی که مقر حکومت آن‌هارا (باب عالی) می‌گفتند شاهان صفوی هم دستور دادند مقر و عمارت حکومتی خود در تبریز و سپس در اصفهان به نام عالی قاپو نامیده شود.
    عده‌ای هم براین عقیده اندکه عالی قاپو دراصل (آلاقاپو) به معنای درب رنگی (درب قرمز) بوده، زیرا (آلا) درترکی به معنای قرمزاست.


شمس العماره


شمس‌العماره تبریز

تاریخچه
عمارت عالی قاپو تبریز
عمارت عالی قاپوی تبریز در روز جشن.

در محل کنونی استانداری عمارت چهارطبقه زیبایی بود باکلاه فرنگی بلندی که آن را شمس‌العماره می‌گفتند. این بنا را نجفقلی خان پسر مرتضی قلی خان دنبلی ساخته بود. درآن هنگام این عمارت را (عالی قاپو) می‌گفتند. درزمان عباس میرزانایب السلطنه مقرولیعهدفتحعلی شاه شدونام آن به عالی قاپومبدل گشت. هنگام ولیعهدی ناصرالدین میرزابه تقلیدازکاخ شمس‌العماره تهران نام شمس‌العماره گرفت. درزمان مظفرالدین شاه تعمیرات کلی واساسی درآن به عمل آمدودرپشت آن یعنی قسمت شمال باغ عالی قاپو، عمارت حرمخانه احداث گردید. درزمان اقتدارحکومت قاجارصحن ومحیط باغ عالی قاپودرروزعاشورامحل عزاداری دسته جات قمه زن وسینه زن بودکه ازطرف ولیعهدبه دسته باشی‌ها، طاقه شال انعام می دادندومرحوم استادفقیدابوالحسن خان اقبال آذردرمراسم شبیه خوانی ماه محرم دراین محوطه هنرنمایی بی نظیری ازخودنشان می‌داد.

پس ازانقراض سلسله قاجارمجموعه شمس‌العماره مقروالی واستاندارآذربایجان شد. در سال ۱۳۱۲ شمسی هنگام استانداری ادیب السلطنه سمیعی دراین کاخ آتش افتادوقبه وقسمت فوقانی آن که شاهکاری ازهنرمعماری دوره زندیه وقاجاریه محسوب می شدازبین رفت. گویی این آتش درجان مردم افتاده بود، فردای آن روزترانه وتصنیف حزن انگیزساختندبه این مضمون:

الین ده لاله گئتمه خیاله/ اوت توتوب یانوب شمس‌العماره/

ترجمه: دردستت لاله، به فکرمرو، آتش گرفته سوخته شمس‌العماره. /

این تصنیف سال هابرسرزبان عوام بودوبه ادیب السلطنه سمیعی استانداروقت تهمت می زدندکه خودعمدااین کارراکرده.


شمس العماره تبریز

عمارت بزرگ تبریز

کاخ تبریز

شمس العماره

جشن در تبریز


تبریز قدیمعمارت عالی قاپو تبریز

عده‌ای ازمحققان عقیده دارند که عالی قاپو اصفهان را از روی نقشه عمارت عالی قاپو تبریز ساختند، زیرااین عمارت قبلاً در زمان شاه عباس اول نیز وجود داشت.
باغ عالی قاپوی تبریز از سیلِ ۱۳۱۳ پر شده است. ۸ مرداد ۱۳۱۳.

در سال ۱۳۱۳ بقیه کاخ دراثر جریان سیل وحشتناک، قسمتی از عمارت مزبور خسارت فراوان دید و بقیه وبخشی از تاق‌های آن فروریخت و سرانجام باقی‌مانده عمارت و اتاق‌های آینه کاری شدهونقاشی شده درسال۱۳۲۶هنگام استانداری علی منصوربه کلی تخریب ودرجای آن ساختمان جدیداستانداری بناشدکه در سال ۱۳۳۳ شمسی عملیات ساختمانی آن پایان یافت. دراین ایام تمام درختان بلند و کهنسال و بی‌نظیر عالی‌قاپو نیز در هنگام تجدید بنا قطع گردید. علی منصور نیز مانند ادیب الساطنه سمیعی به اتهام انهدام یک بنای زیبای تاریخی در بین مردم مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفت.

بعد در بخش غربی عالی قاپو یا استانداری امروزی تشکیلات معظم بانک ملی ایران شعبه مرکز تبریز احداث شد. در سال ۱۳۴۸ نیز عمارت حرمخانه در شمال شرقی استانداری تخریب و عمارت امروزی فرمانداری بنا شد.


استانداری تبریز
مجموعه عمارتهای ارگ سرکاری

مجموعه عمارتهای ارگ سرکاری به جرات یکی از باشکوه ترین مجموعه بناهای تاریخی شهر تبریز بود و بدون آنکه مردم شناختی با بناهای آن داشته باشند امروزه به فراموشی سپرده شده است.
مجموعه عمارتهای ارگ سرکاری شامل بناهایی همچون: میدان عالی قاپو، حرمخانه، شمس العماره، میدان توپخانه، دیوانخانه مبارکه، گمرک خانه، معلم خانه، تلگراف خانه، تکیه و...بود.

عمارتهای ارگ سرکاری تبریز


عمارت عالی قاپوی تبریز در روز عزاداری

عزاداری قدیم تبریز


عمارت عالی قاپوی تبریز در روز جشن

میدان عالی قاپو تبریزعمارت حرم خانه کاخ عالی قاپو تبریز 

مراسم سلام مظفرالدین میرزا در سال 1300 هجری قمری

مراسم رژه


باغ عالی قاپوی تبریز از سیلِ ۱۳۱۳ پر شده است. ۸ مرداد ۱۳۱۳

سیل در تبریز» لینک مجموعه پستهای میراث،تاریخ،صنایع دستی آذربایجان
دسته بندی : تبریز , * میراث،تاریخ،صنایع دستی آذربایجان ,
برچسب ها : عالی قاپو , استانداری تبریز , عمارت قدیمی , شمس العماره تبریز , تبریز قدیم , کاخ تبریز , میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ,


نویسنده : تبریز قارتال دوشنبه 19 مرداد 1394, 01:30 ب.ظ
سقوط دارالسلطنه ایران

همانطورکه میدانید تبریز در دوره های بعد از پایتختی ایران و اواسط صفویان تبدیل به دارالسلطنه کشور شد. هر چند از اهمیت سیاسی و اجتماعی تبریز کاسته شد اما بازهم از نظر تحولات فرهنگی و اقتصادی و فعالیتهای مذهبی و مدنیت بازهم کانون تحولات ایران بشمار میرفت.
تبریز در دوره قاجار لقب تاریخی دارالسلطنه را گرفت و تمام ولیعهدهای سلسله قاجار در این شهر اقامت می‌گزیدند.

تبریز قدیم
در رویداد نهضت تنباکو شهر تبریز چون بسیاری دیگر از شهرهای ایران نقش ارزنده‌ای را ایفا کرد. تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلیری و فداکاری کسانی چون ستارخان سردار ملی، باقرخان سالار ملی، ثقه‌الاسلام، شیخ محمد خیابانی، علی مسیو، حسین‌خان باغبان به پیروزی جنبش و گرفتن مشروطه منجر شد.پس از سرکوب مشروطه توسط محمد علی شاه قاجار تمام حرکتهای مشروطه خواهانه در کشور خاموش شدند اما در تبریز و تنها در چند محله آن هنوز کسانی بودند که حاضر باشند تا پای جان از این دست آورد پاسداری کنند . ستارخان و پیروانش در محله امیر خیز شروع به مقاومت کردند و به تدریج چند محله دیگر نیز به آنها ملحق شدند.مقاومت آنها در مقابل نیروهای محمد علی شاه ، قزاقان و دیگر مدافعان استبداد ماهها ادامه داشت تا اینکه مجددا از گوشه و کنار کشور مردم به پا خواستند و مشروطه خواهان با فتح تهران به پیروزی رسیدند.در واقع باید گفت پیروزی مجدد مشروطه خواهان بر استبداد محمد علی شاهی در واقع ناشی از مقاومت تبریز بود .در ۱۳۲۴ فرقه دموکرات آذربایجان با حمایت شوروی سعی در برپائی حکومتی مستقل از دولت مرکزی ایران کرد و تبریز مرکز فعالیت این گروه بود.ولی با بیرون رفتن نیروهای شوروی فرقه نیز با شکست سختی روبرو شد.تبریز در نهضت ملی نفت نیز یکی از ارکان حرکت‌های آن زمان در سراسر کشور به شمار می‌رفت. در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ نیز بازاریان تبریز با بستن بازار و خطیبان تبریز باایراد سخنرانی‌های مهم و پخش شب نامه‌ها شرکت داشتند.

اما در دوره ننگین پهلوی بخاطر افکار نژادپرستانه و عوامانه و ترس از تجربه مردم تبریز در مبارزه با استبداد، تخریب و تضعیف تبریز و آذربایجان و نیز هویت زدایی آن سرعت بیشتر گرفت! تا جایی که همه نمادهای مدنیت و آزادی و پیشرفت و ظلم ستیزی تبریز تخریب و نمادها و افکار سلطنتی خود را جایگزین و شاهنشاهی خرافی و استبدادی و تجملگرایانه و غیرواقعی را در ذهن مردم و طرفداران گسترش دادند بطوریکه که هنوز هستند کسانی که آنها را باور و نماد میدانند!

لینک پست هویت زدایی تبریز و آذربایجان


تخریب آثار تاریخی تبریز وآذربایجان بدست رضاخان و بعد آن

[http://www.aparat.com/v/OiRbo]


حتی اگر بخواهیم مقایسه ای بین دوره قاجاری و پهلوی انجام دهیم اگر واقع بین و منطقی و علمی برخورد کنیم خواهیم دید اولین تکنولوژیها در دوره قاجاری وارد ایران شد و نیز لکه های ننگ استعمار و تکه تکه شدن ایران در دوره پهلوی بصورت مدرن بمراتب شدیدتر از قاجاری بود. طاغوت پهلوی به مدد چند جنگده و ماکت ظاهری دست ساخت شرق و غرب ادعای قدرت میکرد که در یک آن همه آنها با اراده اربابان از دست رفت!
بعد از قاجارها از یک طرف فرقه ها و توده ها و از یک طرف دولت رژیم طاغوت پهلوی و از طرفی دیگر شوروی سابق، تبریز را آنچنان فشردند که دارالسلطنه عملا سقوط و از آن چیزی باقی نماند.
قصد داریم در این مطلب، تصاویری مختصر از منبع مازگامئت درباره آن دوران قدیمی تبریز که چه بود و حالا اثری از آنها باقی نیست ارائه دهیم. شاید قبلا این تصاویر را دیده باشید اما اشاره مجدد و عبرت گیری از آن خالی از لطف نیست که چگونه تبریز و آذربایجان هویت تاریخی ایران اسلامی بخاطر افکار نژادپرستانه پهلوی دوره اول و دوم عملا مسیر سقوط طی کرد!

همه آثار و باغها و کاخها بدستور رژیم پهلوی تخریب شد در حالیکه عین همین آثار یعنی عالی قاپو و هشت بهشت در اصفهان با کلی جذب گردشگر مایه مباهات ایران شده است!

 حاشیه هایی از کاخ عالی قاپو تبریز - کاخ شمس العاره تبریز
عالی قاپو
همه این مجموعه ها بخاطر افکار مخرب نابود شدند!
آیا از تاریخ عبرت گرفته ایم؟!

تبریز دوره پهلوی

 شیرین فرهاد هشت بهشت - مجموعه کاخهای باغشمال تبریز
هشت بهشت
خیابان باغ ملک زاده تبریز تخریب شد!
باغهای قدیمی تبریز

من بعنوان نه یک تبریزی بلکه بعنوان یک ایرانی متعصب از این فجایع تاریخی و هویتی نخواهم گذشت و همواره در ذهن تبریزیها بصورت تصویری مه آلود از تاریخ باقی خواهند ماند اما مهم اینست که حال از گذشته عبرت گرفته و نگذاریم بیشتر از این میراث و هویت ما بر باد رفته و فقط یک قاب عکس گردند.
قابل توجه مسئولین که ارک علیشاه، ربع رشیدی، حسن پادشاه، مسجد کبود، موزه عصرآهن، باغ گلستان، بازار تاریخی، چرنداب، مقبره الشعرا و صدها آثار دیگر که فقط متعلق به یک تاریخ و یک تبریزی نیست بلکه میراث همه ایران و هر انسانی در جهان است.
در ادامه بهمراه تصاویر منبع مازگامئت به چکیده آنچه در دوره پهلوی آذربایجان شرقی گذشته اشاره میشود.لینک پست خانه امیر کبیر در تبریز
لینک پست تبریز دارالسلطنه ایران
لینک پست کاخهای نابود شده تبریز
لینک پست گورستانهای تاریخی تبریز
لینک پست تبریز مرکز علمی ایران
لینک پست تبریز کل جهاندسته بندی : تبریز , * میراث،تاریخ،صنایع دستی آذربایجان ,
برچسب ها : تبریز دوره پهلوی , کاخهای باغشمال , تبریز قدیم , باغهای قدیمی شهر , مراسم و جشنهای سلطنتی , عالی قاپو , هشت بهشت ,


نویسنده : تبریز قارتال شنبه 25 بهمن 1393, 05:00 ب.ظ
تصاویری قدیمی از تبریز

تصاویری نوستالژی تبریز از دوران قاجاری و پهلوی را برای شما در این مطلب میزنم البته با یک کتاب ارزشمند...
دانلود کتاب دارالسلطنه تبریز - مرحوم شاهزاده نادر میرزا

میدان ساعت

آذربایجان سر شیرین زبان ایران همانطورکه قبلا در بسیاری مطالب اشاره کردیم از دوران باستان و قبل مهاجرت آریایی ها در تاریخ این سرزمین، صاحب تمدن و نقش مهمی را در تعیین سرنوشت و تاریخ ایران ایفا کرده است. آنچنان که قبلا اشاره شده قبل از ورود آریایی ها در آذربایجان تمدن های اورارتو و مانناها و آشوری و نیز پیش از میلاد عصرآهن و عصر حجر و همچنین در دوره بعد از میلاد مسیح و امپراتوریهای بزرگی چون ساکاها و ایغوزها و ماد و پارس و ساسانی و اشکانی را تجربه کرده و دوره اوج آذربایجان دوران سلجوقی و ایلخانی مغول بوده است و شهر تبریز در آذربایجان 400 سال پایتختی ایران را یدک کشیده است. اینها را گفتم تا مرور کلی باشد و نیز در کتاب معرفی شده ظاهرا شاهزاده قاجاری از اینها خبری نداشتند چون اینترنت نبوده! اما در عصر تکنولوژی معلوم گشته تبریز و آذربایجان بسیار پیش تر از هزاره های میلاد مسیح بوده است که کاملا روشن و با سند است...

اشاره به چند مورد دوران باستان:

كشف 95 قبر كلان سنگی 5 هزار ساله در تپه زردخانه اهر
بومیان آذربایجان از هزاره ی سوم تا هزاره تا هزاره اول
پست یانیق تپه تبریز
پست عصرآهن نفرین شده تبریز
پست مهرورجوی مراغه
پست تمدن مانناها در آذربایجان
پارینه سنگی و عصرحجر در آذربایجان شرقیاکنون شهرداری به این سبک دروازه های هشتگانه تاریخی تبریز را احیا میکند
صاحب دیوان

جشنهای شاه قاجاری در میدان عالی قاپوی تبریز

عالی قاپو

کاخ شمس العماره عالی قاپو تبریز - کاخ ولیعهد قاجاری
تخریب توسط پهلوی
، در هر دوره باید چقدر آثار تاریخی تبریز بدبخت نابود کنند؟!
عالی قاپو تبریز

پیشیه یولی در حیاطهای قدیمی تبریز!

پیشیه یولی

برف قدیم های تبریز !
قدیم تبریز

حالا گفتیم کمی تاریخ نزدیکتر به معاصر را با تصاویری از تبریز دارالسلطنه و شهر متجدد ایران در تاریخ معاصر (قاجاری- پهلوی) را مرور کنیم...

در ادامه مطلب با تصاویر قدیمی و نیز توضیحاتی درباره کتاب معرفی شده خواهیم پرداخت.


پست تبریز پایتخت علم ایران
پست گورستان های تاریخی تبریز
پست کاخهای نابود شده تبریز
پست ربع رشیدی تبریز
دسته بندی : تبریز , * میراث،تاریخ،صنایع دستی آذربایجان ,
برچسب ها : تاریخ معاصر , دارالسلطنه , تاریخ دوره قاجار تبریز , عالی قاپو , باغشمال , tabriz , سرگذشت تبریز ,» درباره تبریز و آذربایجان و اخبار About and News ( جمعه 16 اسفند 1398 )
» ویروس کرونا تهدیدی در ایران ( جمعه 9 اسفند 1398 )
» نقاش و نگارگر استاد علی اصغر پتگر ( جمعه 25 بهمن 1398 )
» زینب پاشا بانوی رابین هود ایران ( جمعه 18 بهمن 1398 )
» خانه زیبا که به هتل بوتیک در تبریز تبدیل می‌شود ( یکشنبه 6 بهمن 1398 )
» بنیس شبستر ، روستای دانشگاهی بدون بیکار و بی سواد ( چهارشنبه 25 دی 1398 )
» برف زمستانی 1398 تبریز ( جمعه 20 دی 1398 )
» اردبیل؛ سرزمین چشمه‌های بهشتی آذربایجان ( یکشنبه 15 دی 1398 )
» مشکلات صنعت کفش چرم دستدوز تبریز ( پنجشنبه 5 دی 1398 )
» شب خاطره ها چیلله گئجه‌سی ( شنبه 30 آذر 1398 )
» خلیل بحران طنز پرداز ( چهارشنبه 20 آذر 1398 )
» شهر شکی جمهوری آذربایجان ( یکشنبه 10 آذر 1398 )
» پاکبان و جدال با فاضلاب برای یک لقمه نان حلال ( دوشنبه 4 آذر 1398 )
» دوربین تبریز لینک 80 ( گردشی در اطراف بیلانکوه ) ( جمعه 24 آبان 1398 )
» پارک باغ‌شهر تبریز ( دوشنبه 13 آبان 1398 )
» مسجد حسن پاشا در انتظار احیا ( جمعه 3 آبان 1398 )
» شهر گمشده اوجان آذربایجان در راه احیا ( جمعه 26 مهر 1398 )
» عشایر شاهسون آذربایجان از اصالت تا زندگی شیرین ( سه شنبه 16 مهر 1398 )
» مصاحبه مینا خلیل‌ زاده فتحی برنده جایزه هوانوردی آمریکا ( چهارشنبه 10 مهر 1398 )
» چهار پروژه و نابودی چهار اثر تاریخی تبریز ( جمعه 5 مهر 1398 )
» زووفان حیوانات تبریز ( دوشنبه 25 شهریور 1398 )
» تصاویر محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز ( پنجشنبه 21 شهریور 1398 )
» دلیرمردی که سوختن ارسباران را برنتابید ( دوشنبه 11 شهریور 1398 )
» حوادث اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در شهریور ۱۳۲۰ ( دوشنبه 4 شهریور 1398 )
» شهروند لینک آذربایجانی 78 ( مهری نژاد ) ( سه شنبه 29 مرداد 1398 )
» سرگذشت دراماتیک امپراتوران مدرسه‌سازی مردانی آذر ( شنبه 19 مرداد 1398 )
» ضرورت احیا هتل قدیمی گراند و محله پاساژ تبریز ( جمعه 11 مرداد 1398 )
» ساعت به وقت گدایی در شهر بدون گدا تبریز ( دوشنبه 31 تیر 1398 )
» شهروند لینک آذربایجانی 77 ( آراز نویدی ) ( جمعه 21 تیر 1398 )
» چهارمین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز ( پنجشنبه 13 تیر 1398 )
موضوعات

لینکستان

» سازمان گردشگری شهرداری تبریز Tourism Development Organization of Tabriz Municipality
» گردشگری آذربایجان شرقی - تبریز توریست
» آپارات کارتونهای آذربایجانی
» وبلاگ کلیبر سیتی (پریسا)
» وبسایت تبریز دانلود (هادی)
» آنایوردوم خطبه سرا
» آذربایجان و پیرامون (عبدالحسین)
» وبلاگ بایرام (بیانی)
» وبلاگ جانیم آزربایجان(elçi bəy)
» وبلاگ مازگامت
» یئنی قاپی
» سایت ادبیات ترکی ایشیق
» شهرمن تبریز (یاشار)
» وبلاگ باخیش(شادی)
» وبلاگ سهند ما (محسن)
» خاطیره لر دوراغی (حسین واحدی)
» صنم در اوج (سجاد)
» وبلاگ اشعار ترکی آذری و فارسی
» یوردوم ملکان
» وبلاگ تبریز شهر اولین ها (سعید)
» سهند توپراقی(جواد نجات)
» املاک قربانی (اسپیران)
» وبلاگ ینگی اسپیران (محمد)
» آنــــا یــوردوم تــبریــز(عبدا.. رضوی)
» وبلاگ کشاورزی آمقانی اسکو(شوکتی)
» وبلاگ گوگان
» ....................................
» وبلاگ اخبار اردبیل (فرزاد)
» وبلاگ شهریمیز اورمو
» دئیه لر(دیگاله)-اورمیه
» وبلاگ مشگین شهر (میلاد)
» وبلاگ چشمه های بهشتی آرتاویل
» پروژه های عمرانی ایران
» وبسایت مشهد امروز (اشکان)
» مشهد شهر بهشت (امیرحسین)
» وبلاگ شهر خرم آباد
» وبلاگ هورامان
» وبلاگ برازجان (بوشهر)
» وبلاگ آموزش رانندگی
» هواشناسی ایرما
» ......................................
» وبلاگ گالری تراکتور
» وبسایت گسترش فولاد تبریز
» وبسایت باشگاه ماشین سازی تبریز
» وبسایت رسمی باشگاه تراکتورسازی
» لینک پیش فرض دوم
» لینک پیش فرض اول
» لیست لینک ها

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

تبریز دیجی لینکلر

تلگرام تبریز ویکی لینکلر

 اینستاگرام تبریز ویکی لینکلر

 آپارات شبکه سهند

آپارات سهند موزیک

آپارات سهند کارتون

آشپزی آذربایجان

تبریز 2018

فیسبوک

لنزور

آذربایجان نیوز

توریسم و گردشگری

سوغات و صنایع دستی

هواشناسی آذربایجان

اصالت و رسوم آذربایجان

مشاهیر

اولین های تبریز

ترکی آذربایجانی

تاریخ باستان

درباره ما


مجموعه تبریز ویکی لینکلر
Tabriz WikiLinks
آغاز وبلاگ در آذر ماه 1391
*******************

وبلاگ تبریز ویکی لینکلر
Tabrizlinks.mihanblog.com

وبلاگ تبریز دیجی لینکلر
Tabrizdigilinks.mihanblog.com

اینستاگرام تبریز ویکی لینکلر
Instagram.com/tabrizlinks

فیس بوک تبریز ویکی لینکلر
Facebook.com/tabrizlinks

شبکه ویدیویی نماشا تبریز لینک
Namasha.com/tabrizlinks

آپارات ویدیویی شبکه سهند
Aparat.com/sahandtv

آپارات ویدیویی سهند موزیک
Aparat.com/sahandmusic

آپارات ویدیویی سهند کارتون
Aparat.com/sahandcartoon

آپارات ویدیویی آشپزی آذربایجان
Aparat.com/sahandchef

آپارات ویدیویی بازنشر تبریز 2018
Aparat.com/tabriz_2018

کانال یوتیوب ویدیویی
youtube.com/tabrizlinks

گالری لنزور تبریز ویکی لینکلر
Lenzor.com/tabrizlinks

تلگرام تبریز ویکی لینکلر
https://t.me/tabrizlinks
@tabrizlinks


ایجاد کننده وبلاگ : تبریز قارتال


  گوگل

  ویکی پدیا

  کتاب ترکی

  دیکشنری زبان ترکی

  دایره المعارف مجازی

  دریاچه ارومیه

  مستمندان تبریز

  استخدامی

  تبریز سرچ

  دیوار تبریز

  رقص آذری

  زنجان توریسم

  تبریز مدرن

  tripadvisor

  تراکتور لینک

  آمار و داده های تبریز

  نصرنیوز

  خبرگزاری شهریار

  آخار آذ

  آناج

  آذرقلم

  دورنا نیوز

  میراث فرهنگی آذربایجان

  صدا و سیمای مرکز استان آذربایجانشرقی

  استانداری آذربایجان شرقی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات